Hội nghị công bố mẫu thiết kế đô thị thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị và Dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – Khu 3 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Công ty Hưng Ngân làm Chủ đầu tư.

Công bố mẫu thiết kế Khu đô thị và Dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A, Khu 3

Sáng ngày 13/11/2020 tại Hội trường UBND xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân phối hợp cùng Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Phong và xã Yên Phụ tổ chức Hội nghị công bố mẫu thiết kế đô thị thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị và Dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – Khu 3.